LAJV

EN KULTUR FORM SOM UPPMUNTRAR TILL ATT AGERA

Ett mål med vårt projekt Cirkus för framtiden är att skapa band till naturen genom upplevelser, äventyr och cirkus. Därför åkte vi en grupp på 19 pers i blandade åldrar till ett fantasy lajv i en skog lite norr om Göteborg. Lajvet heter Gimle och arrangeras på äventyraren och fridykaren Sebastian Näslunds permakulturgård Hästekasen.  


Lajv är en form av interaktiv teater där vi som deltagare slungas in i en fiktiv värld och för en begränsad tid spelar någon annan än oss själva. Det finns en grundhistoria och en beskrivning av världen som alla har med sig och upprätthåller. Men vad som händer sedan är helt upp till deltagarna och det är det som gör lajv, eller levande rollspel, så speciellt och fantastiskt. Det är en kulturform som uppmanar till att agera och att tillsammans med de andra skapa den teatervärld vi rör oss i. Deltagaren blir aktör och kreatör på samma gång. När jag spelar min karaktär och agerar efter dennes mål och vilja i samspel med omgivningen skapar jag också suggestioner och upplevelser åt andra.

DELTAGAREN BLIR AKTÖR OCH KREATÖR PÅ SAMMA GÅNG.


Vi skapar en dominoeffekt där en händelse triggar en annan, precis som i verkligheten. Men här rör det sig om en parallell verklighet, en kollektiv fantasi. Men även om allt är på låtsas, och vi är som barn som leker fram en saga ihop, bleknar efter ett tag den verkligheten vi lämnat bakom oss med skola, jobb och att-göra-listor. Det som under första timmarna kunde kännas märkligt och påhittat började efter hand att kännas mer och mer på riktigt.


En skådespelare spelar en känslostämning, men i ett interaktivt äventyr när det funkar som bäst är känslorna äkta och upplevelsen är allt. Det som ligger utanför fantasin är bara en skugga av ett annat liv som gör sig påmind först när jag kollar facebook och läser nyheterna i tältet innan jag somnar för natten. Att vara i naturen på det här sättet, utan att studera den och göra den till något annat, tror jag skapar naturliga band. Att vi dessutom hade roligt och var med om något spännande ökar nog chansen att vi kommer ge sig ut på fler äventyr i framtiden. Nu börjar det

CIRKUS FÖR FRAMTIDEN

Hurra en liten dröm har gått i uppfyllelse. Allmänna arvsfonden har gjort det möjligt för oss att i tre år framåt få jobba med natur, kultur, konst, äventyr och cirkus för barn och unga. Vårt mål är att sälla oss till alla de som kämpar för en levande planet. Likt små små pusselbitar finns vi och verkar runt om i världen. Varje organisation och projekt ser olika ut och har sin bild av nuet, vägen framåt och målet. Men kanske om vi samarbetar och lägger pusslet kan skapa en bild av en annan och bättre framtid. En vision stark nog att påverka makthavare och politiker i rätt riktning. På denna vår blogg kan ni följa med oss på vårt äventyr.

Trädens hemliga liv

Som inspiration har vi läst boken Trädens hemliga liv av Peter Wohlleben. Peter är en skogvaktare som började skriva och föreläsa om vikten av att bevara urskog. Största förtjänsten med boken är kanske att han levandegör träden för läsaren. Man får följa deras kamp mot alla faror och umbäranden som stormar, svamp och insektsangrepp, blixtar och hungriga djur innebär. Men ett träds liv handlar också om vänskap och solidaritet. Via sina rötter kan de stötta de som är i behov av lite extra socker, och genom dofter varnar de sina grannar för faror. Med hjälp av svampmycel som kopplar ihop rötterna kan de också kommunicera med varandra. Ett träd är mycket mer än den stillastående växt som i våra ögon inte verkar göra något. Liksom Enterna i Sagan om ringen är de bara väldigt långsamma och lever mycket längre än vi.


Wohlleben ger en mer komplex bild av trädens liv och aktiviteter, och han försöker sudda ut gränsen vi dragit mellan växter och djur. När vi vandrar i skogen vandrar vi, enligt honom, bland varelser med känslor. Oavsett hur man känner inför det är den stora behållningen enligt mig de fördelar ett sådant förhållningssätt får. En större respekt och vördnad inför skogen och naturen överlag skulle göra det svårare att motivera den omfattande skövling och förstörelse som pågår. Istället för kalhyggen och trädplantager vill Wohlleben att vi ska lämna stora skogsområden ifred och låta dem sköta sig själva. Det ger stabila och välmående skogar med stor artrikedom. Sådana urskogar ger ett stabilare klimat och motstår både stormar skogsbränder bättre än de uttorkade och lättknäckta träd som vi planterar. Läs boken du med och låt dig inspireras av trädens hemliga liv!

ROPET FRÅN FRAMTIDEN

Vi har börjat skissa på en äventyrlig saga som vi kallar ”Ropet från framtiden” där en artificiell intelligens hackar sig tillbaka i tiden för att varna människorna. Budskapet är att om vi fortsätter som nu slutar vi i det helvete till framtid som AI´n kommer ifrån. Vi måste alltså tänka om och tänka nytt. Vår nästan omöjliga uppgift består i att uppbåda tillräckligt med fantasi för att kunna föreställa oss en bättre värld – en utopi. Det är lättare sagt än gjort i en tid där lagar och regler förväxlas med naturlagar snarare än att ses som tillfälliga överenskommelser människor emellan.

En knäckfråga för alla världsförbättrare och framtidstänkare är vilken roll tekniken ska ha i den kommande utopin. Till vår hjälp eller stjälp har vi en lång teknikoptimistisk tradition bakom oss från åtminstone Francis Bacon och den nya vetenskapen på 1600-talet som menar att vetenskap och ny teknik är det som skall lösa våra problem och befria människan. Det handlar om utveckling och framsteg med vars hjälp vi kan nå ett allt större välstånd. Nutida optimister som fortsätter på den här linjen menar att vi kan få allt det goda utan att behöva göra avkall på en levande planet med frisk luft och rent vatten. Men om det skulle visa sig att det inte är möjligt, och att en fortsatt utveckling måste ske på bekostnad av en levande planet, vilken väg kommer vi då gå? Och hur skulle ett samhälle som bröt med framstegstraditionen kunna se ut?

Miljörörelsen är precis som allt annat i denna splittrade tid inte en homogen massrörelse enad bakom en paroll. Det märks i synen på teknikens roll i omställningen till ett ekologiskt och hållbart samhälle. Långt ut i ena planhalvan har vi de som vill tillbaka till ett förindustriellt samhälle, civilisationskritiker, djupekologer och förespråkare av nerväxt. Inne i den politiska värmen har vi de så kallade ljusgröna som tror på högteknologiska lösningar och grön tillväxt.

Hur ser du på teknikens roll i en grön framtid? Zombie överlevnadsläger

På zombieöverlevnadslägrer, sitter i skymning och funderar på vad vi lärt oss hittills. När man pratar om överlevnad, prepping och katastrofer så handlar det ofta om hur du ska göra för att själv kunna överleva. Men på detta läger har vi pratat mycket om hur vi människor är ett flockdjur och att vi har svårt att klara oss utan andra. För att överleva och klara oss behöver vi samarbeta med andra människor. Ensam är inte stark.Dåligt väder och dåliga kläder är en dålig kombination. Inatt lärde vi oss den hårda vägen hur viktigt det är att hålla sig torr och varm för att hålla humöret uppe. Och att det, om man vill ge sig ut på längre strapatser, är väldigt viktigt med bra utrustning.

Vi fick prova på att bygga regnskydd när det var mörkt och regnade, då lärde vi oss vikten av planering och att vara väl förberedd.

Vi lärde oss att det är möjligt att göra upp en eld även i ösregn och vi lärde oss hur underbart det är att värma sig vid en eld när hoppet tryter och kylan kryper in under skinnet.

Idag har vi satt igång i god tid, vindskydden är på plats redan och snart tänder vi lägerelden och lagar kvällsmaten.