FÖRESTÄLLNING

Vi kommer under projektets gång att arbeta fram en föreställning. Utifrån barns och ungas texter hämtar vi inspiration och skapar på så vis manuset till föreställningen gemensamt med barnen. Föreställningen kommer inspireras av Becketts “I väntan på Godot” och den kommer att vara en vidareutveckling på en tidigare föreställningsidé vi jobbat med. 


Vi erbjuder möjlighet att delta i ett efterarbete kopplat till föreställningen för de klasser som är intresserade av det.